Chodziło o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r. Przepis nakazywał wówczas płacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski.
Przedsiębiorcy uważali, że jeśli sprowadzają z innego kraju Unii Europejskiej gaz LPG lub biopaliwo, które wykorzystają do innych celów niż do napędu silników spalinowych (np. w produkcji przemysłowej), to nie muszą wpłacać VAT w ciągu pięciu dni, bo nie jest spełniona definicja paliw silnikowych z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zgadzały się z tym sądy administracyjne.