Wyrok dotyczył portugalskiej spółki, która kupiła turbiny wiatrowe i urządzenia pomocnicze od firmy z Indii. Sprzedawca udzielił gwarancji, ale z umowy wynikało, że w razie ewentualnej naprawy portugalski nabywca poniesie ciężar kosztów robocizny oraz części zamiennych.
Tuż po zakupie okazało się, że niektóre urządzenia są wadliwe i wymagają naprawy. Portugalska spółka skorzystała więc z gwarancji na uzgodnionych wcześniej warunkach. Wystawiła sprzedawcy trzy noty obciążeniowe dokumentujące usługi wykonane przez siebie samą oraz podmioty trzecie. Na żadnej z tych not nie było doliczonego VAT, bo spółka uznała, że nie dotyczą one wykonania odpłatnej usługi, a wyłącznie zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją gwarancji.