Kto wykonuje usługi niezbędne do wymiany lub naprawy nabytego towaru, musi doliczyć podatek, nawet jeśli wynagrodzenie nie przewiduje marży, a pokrywa tylko koszty – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok dotyczył portugalskiej spółki, która kupiła turbiny wiatrowe i urządzenia pomocnicze od firmy z Indii. Sprzedawca udzielił gwarancji, ale z umowy wynikało, że w razie ewentualnej naprawy portugalski nabywca poniesie ciężar kosztów robocizny oraz części zamiennych.
Tuż po zakupie okazało się, że niektóre urządzenia są wadliwe i wymagają naprawy. Portugalska spółka skorzystała więc z gwarancji na uzgodnionych wcześniej warunkach. Wystawiła sprzedawcy trzy noty obciążeniowe dokumentujące usługi wykonane przez siebie samą oraz podmioty trzecie. Na żadnej z tych not nie było doliczonego VAT, bo spółka uznała, że nie dotyczą one wykonania odpłatnej usługi, a wyłącznie zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją gwarancji.
Innego zdania był portugalski fiskus. Stwierdził, że spółka wyświadczyła odpłatne usługi na rzecz indyjskiego sprzedawcy, a wynagrodzenie z tego tytułu powinno być powiększone o VAT. Portugalski sąd natomiast zawiesił postępowanie i skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Spytał, kto ma rację – czy spółka, twierdząc, że doszło do nieopodatkowanego zwrotu kosztów, czy fiskus, dopatrując się odpłatnego świadczenia usług.
TSUE zgodził się z tą drugą wykładnią. Zwrócił uwagę na to, że portugalska spółka, zgodnie z umową, korzystała przy naprawie sprzętu z pomocy podmiotów trzecich i odliczała VAT naliczony. Skoro podpisała umowę gwarancyjną ze sprzedawcą i przysługuje jej wynagrodzenie za usługi wykonane na podstawie tej umowy, to powinno być ono powiększone o VAT – stwierdził unijny trybunał. Za bez znaczenie uznał to, że spółka żąda wynagrodzenia bez marży ani dodatkowych opłat. Powołał się tu na inne swoje wyroki, m.in. z 12 maja 2016 r. (sygn. C-520/14) i z 16 września 2021 r. (sygn. C-21/20).
TSUE dodał, że inaczej byłoby, gdyby przy naprawie sprzętu portugalska spółka nie działała w swoim imieniu, lecz w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego, ograniczając się do przeniesienia kwot związanych z nabytymi towarami oraz wymianą urządzeń lub ich naprawą na konto przejściowe (w rozumieniu art. 79 lit. c dyrektywy VAT) i nie odliczyłaby przy tym naliczonego VAT, za to na zamówieniach i fakturach podałaby nazwę spółki, na rzecz której te towary zostały nabyte, a prace naprawcze wykonane. Wtedy można byłoby mówić, że nie świadczy ona na rzecz sprzedawcy dodatkowej odpłatnej usługi. W tej sytuacji jednak tak nie było – skonstatował trybunał.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 24 lutego 2022 r., sygn. C-605/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia