Gdyby towar opuścił terytorium naszego kraju, nie byłoby problemu, mielibyśmy do czynienia z eksportem. Wtedy polski dostawca miałby prawo do stawki 0 proc. VAT i to również w odniesieniu do pobranej już zaliczki, a więc nie musiałby korygować stawki podatku.
Artykuł 41 ust. 9a ustawy o VAT wymaga jednak, aby towar opuścił Polskę w ciągu 6 miesięcy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik otrzymał przed dostawą całość lub część zapłaty, to stosuje do niej zerową stawkę VAT właściwą dla eksportu towarów, pod warunkiem że: