Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności o następne trzy lata – poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów.

Dotychczasowa decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 w tej sprawie wygasa 1 marca br. O przedłużenie zgody na stosowanie obowiązkowego split paymentu Polska wystąpiła już w lipcu zeszłego roku. Teraz Komisja potwierdziła, że obowiązkowy split payment będzie można stosować przez kolejne trzy lata, a więc w okresie od 1 marca do 28 lutego 2025 r.
Zgodę Komisji musi jeszcze zatwierdzić Rada UE. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu, a więc po wygaśnięciu dotychczasowej decyzji wykonawczej Rady UE – poinformowało MF. Zaznaczyło, że już w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady przewidziano możliwość stosowania od 1 marca 2022 r. obowiązkowej podzielonej płatności zgodnie z wnioskiem Polski.
– W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym ciągu trzeba go będzie stosować na dotychczasowych zasadach, w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – poinformowało ministerstwo.
Dodajmy że obowiązkowy split payment trzeba stosować, jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 000 zł.
W kwietniu 2021 r. Polska złożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie o wpływie podzielonej płatności na poziom oszustw w VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy. Był to kluczowy warunek, aby ubiegać się o przedłużenie stosowania tego mechanizmu. Polska wskazała, że przyczynił się on m.in. do: zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów podatku oraz uwalniania środków z rachunków VAT, a także zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców.
Według danych MF od 2015 r. luka VAT spadła o połowę – z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc w 2020 r. Również według najnowszej prognozy KE luka VAT w Polsce spadła w 2020 r. do poziomu 10 proc. – informuje resort. ©℗