Dotychczasowa decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 w tej sprawie wygasa 1 marca br. O przedłużenie zgody na stosowanie obowiązkowego split paymentu Polska wystąpiła już w lipcu zeszłego roku. Teraz Komisja potwierdziła, że obowiązkowy split payment będzie można stosować przez kolejne trzy lata, a więc w okresie od 1 marca do 28 lutego 2025 r.
Zgodę Komisji musi jeszcze zatwierdzić Rada UE. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu, a więc po wygaśnięciu dotychczasowej decyzji wykonawczej Rady UE – poinformowało MF. Zaznaczyło, że już w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady przewidziano możliwość stosowania od 1 marca 2022 r. obowiązkowej podzielonej płatności zgodnie z wnioskiem Polski.