Resort podkreślił, że ze względu na stawkę 0 proc. faktury wystawiane za ten okres nie będą zawierać kwoty VAT, a więc nie zostanie spełniony najważniejszy warunek, który nakazuje zapłatę w podzielonej płatności (ang. split payment).
Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez producentów olejów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym po wejściu w życie tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 (ustawa z 13 stycznia 2022 r., Dz.U. poz. 196).