W okresie od 1 lutego do 31 lipca br. przedsiębiorcy nie muszą płacić za olej rzepakowy w mechanizmie podzielonej płatności – wyjaśniło biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort podkreślił, że ze względu na stawkę 0 proc. faktury wystawiane za ten okres nie będą zawierać kwoty VAT, a więc nie zostanie spełniony najważniejszy warunek, który nakazuje zapłatę w podzielonej płatności (ang. split payment).
Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez producentów olejów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym po wejściu w życie tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 (ustawa z 13 stycznia 2022 r., Dz.U. poz. 196).
Wprowadziła ona tymczasowe obniżki stawek VAT. Między innymi z 5 proc. do 0 proc. została obniżona w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. stawka VAT na tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego. Znajdujący się w tej kategorii olej rzepakowy jest zarazem objęty mechanizmem split payment (poz. 3 załącznika nr 15 do ustawy o VAT).
Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, jak zapłacić 0 proc. VAT w mechanizmie podzielonej płatności i czy w ogóle wymóg ten wciąż obowiązuje przy zerowej stawce. Czy trzeba zamieszczać na fakturze odpowiednią adnotację? Czy nabywcy nadal grożą sankcje za niezastosowanie podzielonej płatności? – pytali nasi czytelnicy.
MF wyjaśniło: „Z uwagi na czasową obniżkę stawki VAT do 0 proc., faktura dokumentująca olej rzepakowy jadalny nie będzie zawierała kwoty podatku VAT. W takim przypadku nie zostaje zatem spełniony podstawowy warunek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności”.
Resort przypomniał, że zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT regulowanie płatności za fakturę przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności jest dokonywane pod warunkiem, że w otrzymanej fakturze została wykazana kwota podatku.
Odpowiedź MF automatycznie wyklucza kwestię nakładania w sankcji VAT i odpowiedzialności karnoskarbowej za zapłatę poza podzieloną płatnością za olej rzepakowy w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.
– Odpowiedź MF nie przesądza jednak o innej kwestii – zauważa Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, radca prawny i starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Chodzi o adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jaką powinien umieszczać sprzedawca na fakturze za olej rzepakowy. Ekspertka zwraca uwagę na to, że tarcza antyinflacyjna 2.0. nie zmieniła brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Formalnie więc sprzedawca nadal miałby obowiązek zamieszczania tej adnotacji na fakturze w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.
– Pytanie oczywiście po co, skoro niczemu to nie służy, a wręcz przeciwnie, może powodować jeszcze większe zamieszanie dla uczestników obrotu – podkreśla ekspertka.
W jej przekonaniu, choć odpowiedź resortu finansów tego nie przesądza, to w tej sytuacji należałoby zastosować wykładnię celowościową i zrezygnować w tym okresie również z takiej adnotacji na fakturze. ©℗