Resort finansów uzasadnia to przede wszystkim ograniczeniem przestępczości wskutek uszczelnienia systemu podatkowego, na co złożyły się przede wszystkim: pakiet paliwowy, system STIR, SENT, analizy JPK_VAT, split payment. Tłumaczy to także prewencją oraz podejmowanymi przez skarbówkę działaniami w zakresie ścigania przestępczości.
Zdaniem ekspertów spadek liczby postępowań karnych skarbowych to przede wszystkim skutek ciągle trwającej epidemii koronawirusa. Ale nie tylko.