Ewentualnie – jeśli tak postanowią – będą mogły stosować dla tych dostaw preferencyjną stawkę VAT, niższą niż 5 proc.
Tak wynika z projektu nowelizacji dyrektywy VAT, co do którego osiągnięto wczoraj polityczny kompromis w unijnej Radzie ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Projekt musi jeszcze zaopiniować Parlament Europejski i dopiero wtedy zostanie on ostatecznie zaakceptowany przez ECOFIN. Po osiągnięciu wczoraj politycznego kompromisu wydaje się to już tylko formalnością.