Obniżony VAT będzie można stosować do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami koronawirusem.

Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia. Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z tej preferencji do 31 grudnia 2021 r.
Chodzi o darowiznę:
  • wyrobów medycznych (również tych do diagnostyki in vitro),
  • szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej,
  • produktów leczniczych oraz substancji czynnych,
  • produktów biobójczych – wyłącznie środków dezynfekujących,
  • specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
  • masek, osłon i szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic.
Aby zastosować zerową stawkę, materiały te trzeba przekazywać organizacji pożytku publicznego, która następnie je odda publicznym podmiotom leczniczym.
Z obniżoną 0 proc. stawką nadal będą też usługi remontowe, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażu, na rzecz organizacji pożytku publicznego – wykonywanych w budynkach będących częścią zakładów leczniczych.
Warunkiem, jak dotychczas, będzie też właściwe udokumentowanie transakcji. W przypadku wyrobów przede wszystkim trzeba będzie zawrzeć pisemną umowę darowizny z OPP, z której będzie wynikać, że organizacja nabywa towary nieodpłatnie, aby je przekazać określonym podmiotom leczniczym. Trzeba będzie też mieć kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu tych towarów właściwej placówce. W przypadku usług trzeba będzie mieć nie tylko umowę z OPP, lecz także potwierdzenie od podmiotu leczniczego, że usługa została wykonana.
W tym samym projekcie zawarte są też rozwiązania pakietu antyinflacyjnego. Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. czasowo zostanie obniżony VAT do 8 proc. dla nabycia i importu gazu oraz energii cieplnej, a do 5 proc. dla energii elektrycznej.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – w konsultacji