Komunikat MF ma związek z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kraj ten stał się państwem trzecim, co oznacza, że brytyjskie podmioty gospodarcze nieposiadające siedziby działalności lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium państwa unijnego muszą ustanowić w Polsce przedstawiciela podatkowego, jeżeli wykonują tu czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Taki obowiązek wynika z art. 18a ust. 1 ustawy o VAT.
W związku z tym podatnicy z Wielkiej Brytanii powinni ustanowić przedstawiciela podatkowego, by za okres po brexicie, czyli za okres od 1 stycznia 2021 r., mógł on wykonywać obowiązki podatnika dotyczące rozliczania VAT (w tym w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących).
Natomiast deklaracja za grudzień 2020 r. nie musi być jeszcze składana przez przedstawiciela podatkowego.
Reklama