Od 1 stycznia Zjednoczone Królestwo będzie uznawane za kraj trzeci. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by szybko została podpisana umowa o wolnym handlu tego kraju z Unią Europejską.
To oznacza, że transakcje z kontrahentami z Wysp Brytyjskich będą rozliczane na tych samych zasadach, jak z partnerami ze Stanów Zjednoczonych czy Chin. Nie będzie więc już mowy o wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie (WNT, WDT), ale o imporcie i eksporcie. Wrócą też kontrole graniczne i celne, chociaż w przypadku wywozu towarów do Wielkiej Brytanii pełna procedura pojawi się dopiero od 1 lipca 2021 r.
Towary będą natomiast obłożone cłem, a przedsiębiorcy będą musieli składać fiskusowi zgłoszenia celne. Do tego potrzebny będzie im numer EORI (jeżeli już taki mają, niepotrzebny im nowy).
Wyjątkiem od tych zasad będzie Irlandia Północna, dla której nadal będą obowiązywać unijne regulacje, ale tylko odnośnie do handlu towarami. Mówił o tym Grzegorz Kozłowski, dyrektor departamentu ceł w Ministerstwie Finansów we wczorajszej rozmowie z DGP („Przywrócone zostaną kontrole celne i graniczne”, DGP nr 243/2020).

VAT

W podatku od towarów i usług również będziemy mieć do czynienia z eksportem i importem towarów (z wyjątkiem Irlandii Północnej).
Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie DGP, jakie zasady będzie trzeba zastosować w odniesieniu do dostaw na przełomie roku. „Gdy wysyłka lub transport towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpocznie się przed upływem okresu przejściowego, ale zakończy już po tym okresie (tj. po 31 grudnia 2020 r.), to takie przemieszczenie towarów będzie opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach (czyli np. jako WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa), a nie jako eksport lub import towarów” – tłumaczy resort.
Jak będzie w przypadku usług? Odnośnie do większości usług nie zmienią się zasady dotyczące określenia miejsca ich świadczenia (opodatkowania).
„Wyjątek będzie dotyczył m.in. wykonywanych na rzecz konsumentów usług wymienionych w art. 28l ustawy o VAT (np. prawniczych, księgowych, reklamowych, tłumaczeń) oraz niektórych usług transportu towarów” – wyjaśnia ministerstwo.
Resort dodaje, że wykluczona zostanie możliwość korzystania z procedury mini one stop shop (MOSS) do usług świadczonych na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii.

Akcyza

Od 1 stycznia 2021 r. z eksportem i importem będziemy mieć do czynienia również przy akcyzie (wyjątkiem będzie Irlandia Północna). MF wyjaśnia, że podatek dotyczący wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich) oraz samochodów osobowych będzie, co do zasady, należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium Unii Europejskiej i pobierany przy ich dopuszczeniu do obrotu.
Resort podkreśla jednak, że w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych będzie istniała jednak możliwość objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczenia z miejsca importu do np. składu podatkowego przez zarejestrowanego wysyłającego (dotyczy wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy).
Ponadto:
  • przy wprowadzaniu wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE i odwrotnie niezbędne będzie dopełnienie formalności celnych, tj. złożenie odpowiednio zgłoszenia celnego przywozowego albo zgłoszenia celnego wywozowego,
  • przedsiębiorcy z WB nie będą już mogli korzystać z systemu EMCS na potrzeby przemieszczania do lub z UE wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, która może mieć zastosowanie tylko na terytorium UE (w przypadku eksportu tylko do urzędu wyprowadzenia wyrobów z terytorium UE, a w przypadku importu do przemieszczenia wyrobów z miejsca importu np. do składu podatkowego).
Ministerstwo informuje również, że w przypadku transakcji odbywających się na przełomie roku będzie można stosować dotychczasowe zasady dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania (zarówno w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak i po dopuszczeniu wyrobów akcyzowych do konsumpcji). Ważne jedynie, aby przemieszczenie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2021 r. i zakończyło najpóźniej do 31 maja 2021 r.