Rozmowa z KAMILEM LEWANDOWSKIM z Ernst & Young - Wprowadzenie w przyszłym roku zakazu odliczania VAT od paliwa może odbić się na branży motoryzacyjnej, gdyż podatnicy będą powściągliwi w zakupach aut.
EWA MATYSZEWSKA
Ministerstwo Finansów w opublikowanych założeniach do projektu zmian w ustawie o VAT zamierza ograniczyć odliczanie podatku. Resort chce od początku przyszłego roku pozbawić odliczania VAT od paliwa do aut z kratką. Czy ta zmiana jest zgodna z prawem wspólnotowym?
KAMIL LEWANDOWSKI*
Tym razem wygląda na to, że Ministerstwo Finansów dopełniło formalności i wprowadzenie dodatkowego ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa będzie zgodne z Dyrektywą 2006/112. Podstawą działań resortu jest art. 177 dyrektywy, zgodnie z którym po konsultacji z Komitetem do spraw VAT każde państwo członkowskie może, z przyczyn wynikających z ogólnej koniunktury gospodarczej, częściowo lub całkowicie wyłączyć wszystkie lub niektóre dobra z przepisów dotyczących odliczeń. W obecnej sytuacji gospodarczej nie było trudno przekonać Komitetu do spraw VAT, że wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione ogólną koniunkturą gospodarczą.
Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z założeniami do projektu zmian w ustawie o VAT ograniczenie obejmie tylko odliczanie VAT od paliwa i nie będzie dotyczyć VAT związanego z nabyciem tych pojazdów.
Czy należy się spodziewać, że ograniczenie to będzie miało charakter trwały?
Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów założeń do projektu zmian w ustawie o VAT wynika, że brak prawa do odliczenia VAT od paliwa będzie obowiązywał przez trzy lata, począwszy od 1 stycznia 2010 r. A zatem od 1 stycznia 2013 r. podatnicy powinni odzyskać to prawo. Należy również mieć nadzieję, że wówczas trudna sytuacja ekonomiczna nie będzie już aktualnym argumentem dla resortu za ewentualnym przedłużeniem czasu obowiązywania ograniczenia.Skoro zmiany mają wejść od 1 stycznia 2010 r., to czy ministerstwo zdąży z przygotowaniem i uchwaleniem zmian?
Raczej tak. Szybkie opublikowanie projektu założeń do zmian w ustawie o VAT, tj. 7 października, czyli siedem dni po konsultacji z Komitetem do spraw VAT, wskazuje, że ministerstwo spodziewało się takiego scenariusza i w związku z tym odpowiednio się do niego przygotowało. Niewykluczone, że resort finansów przygotował już projekt odpowiednich przepisów w tym zakresie.
Jak zmiana wpłynie na sytuację podatników?
Wpływ tej zmiany można rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, dla podatników, którzy nabyli samochody z kratką, zmiana przepisów oznacza wzrost kosztów prowadzonej działalności w związku z brakiem prawa do odliczenia VAT od paliwa. Po drugie, należy się spodziewać, że podatnicy ci będą chcieli swoje zwiększone koszty przenieść na swoich kontrahentów, co może spowodować wzrost cen sprzedawanych przez nich towarów i świadczonych usług.
Ponadto w związku z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT od paliwa podatnicy mogą być bardziej powściągliwi w podejmowaniu decyzji o nabyciu nowych pojazdów. A zatem zmiana ta może mieć wpływ na sektor motoryzacyjny, który i tak jest znacząco dotknięty trudną sytuacją gospodarczą na świecie. To z kolei może znaleźć również przełożenie na spadek przychodów leasingodawców albo szerzej – firm zajmujących się finansowaniem zakupu samochodów.
* Kamil Lewandowski
doradca podatkowy w Ernst & Young