Podatnicy nie mają prawa odliczania VAT od zakupu samochodów osobowych i paliwa do nich.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnął wczoraj kwestię możliwości odliczania VAT od zakupu i paliwa do samochodów osobowych. Według sądu takie odliczenie nie jest możliwe teraz ani nie było możliwe przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora (C-414/07) spółka złożyła wniosek o wznowienie postępowania w zakresie VAT oraz o wydanie nowych decyzji uwzględniających prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodów służbowych po 1 maja 2004 r. Wśród samochodów służbowych znajdowały się zarówno samochody z kratką, jak i samochody osobowe.
Organy podatkowe uznały wniosek spółki za zasadny w części dotyczącej samochodów z kratką, ale odmówiły zwrotu VAT od paliwa do aut osobowych. Organy podatkowe prezentują stanowisko spójne z oficjalną interpretacją Ministerstwa Finansów, konsekwentnie odmawiającą prawa do odliczenia VAT od samochodów osobowych i paliwa do nich. Stoją na stanowisku, że oceny prawa do odliczenia VAT należy dokonać według reguł obowiązujących przed akcesją do UE. Skoro ówczesne przepisy nie pozwalały na odliczenie VAT od paliwa do samochodów osobowych, to nie ma podstaw, aby właściciele takich samochodów powoływali się na wyrok ETS, gdyż kolejne zmiany ustawy o VAT ich sytuacji podatkowej nie pogorszyły. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Rz 21/10
OPINIA
Tomasz Olkiewicz
partner w MDDP Doradztwo Podatkowe
Zdaniem WSA w Rzeszowie sam fakt uchylenia starej ustawy o VAT nie ograniczył prawa do wprowadzenia nowych przepisów. Nowe przepisy zawierały więcej ograniczeń w zakresie odliczania VAT od aut, ale nie dotyczyło to pojazdów osobowych. W tym ostatnim przypadku przepisy są takie same. Nie można odliczać podatku w tych przypadkach ani od zakupu samochodów osobowych, ani od paliwa do nich czy choćby rat leasingowych.
Przepisy dyrektywy UE zostały naruszone, ale nie w zakresie pojazdów osobowych. Dotychczas w sprawie aut osobowych wypowiedziały się na korzyść pełnego prawa do odliczenia VAT od samochodów osobowych i paliwa: WSA w Krakowie oraz WSA w Gliwicach. Na niekorzyść podatników – zgodnie ze stanowiskiem MF – WSA w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie. NSA jeszcze nie wyrokował.