Przedsiębiorca, który kupił samochód ciężarowy wykorzystywany w prowadzonej działalności oraz paliwo do niego, może odliczyć VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy przedsiębiorca może odliczyć VAT od zakupu auta i paliwa do niego. Podatnik w listopadzie 2009 r. kupił fiata ducato o dopuszczalnej ładowności 1075 kg, który wykorzystywał w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.
Według warszawskiej izby, na podstawie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego podatnik od 1 maja 2004 r. ma prawo do odliczenia VAT od zakupu tego samochodu oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu. Podstawę odliczenia stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jednak z uwzględnieniem art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r., a także par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz. 268 z późn. zm.).
Wystarczającą przesłanką dla uznania prawa podatnika do odliczenia pełnego VAT przy nabyciu auta oraz paliwa do jego napędu jest fakt, że świadectwo homologacyjne w stosunku do tego samochodu zostało wydane. Zatem podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu pojazdu, a także od zakupu paliwa do napędu tego pojazdu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2010 r. (nr IPPP2/443-145/10-3/MM).