Zwiększyły się limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych od 1 kwietnia.
Wzrosły limity zwrotu części VAT na materiały budowlane, o jaki mogą się ubiegać osoby fizyczne ponoszące wydatki na remont czy budowę. To skutek podwyższenia wskaźnika ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, który służy do wyliczenia limitów zwrotu. Cena 1 mkw. ogłoszona za IV kwartał 2009 r. wynosi 3964 zł.
Oznacza to, że od kwietnia dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę limit zwrotu wynosi 34 116,17 zł. W przypadku remontu maksymalnie można odzyskać 14 621,21 zł. Niższe limity przysługują osobom, które z tytułu nabycia tych samych materiałów budowlanych korzystały z ulgi remontowej w PIT w latach 2004–2005. Mogą one odzyskać 27 634,23 zł w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę oraz 11 843,24 zł w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę.
Nowe limity będą miały zastosowanie do wniosków składanych w II kwartale 2010 r., tj. od 1 kwietnia. Wynika to z tego, że na potrzeby obliczania limitów zwrotu przyjmuje się cenę 1 mkw. ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.
Limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich. Są one liczone od daty złożenia pierwszego wniosku, stąd dla poszczególnych wnioskodawców mogą się zaczynać i kończyć w innym terminie, ze względu na różnice w dacie złożenia wniosku. Powyższe nie wpływa na fakt, że dla ogółu wnioskodawców, niezależnie od daty złożenia pierwszego wniosku, pięcioletnie limity kwoty zwrotu ulegają podwyższeniu wraz ze wzrostem ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej do obliczenia kwoty zwrotu.