Właściciele nowych mieszkań w tzw. stanie deweloperskim również mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do wykończenia mieszkania. W odniesieniu do mieszkań, zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje w związku z remontem.

– Prace wykończeniowe realizowane w nowo wybudowanych mieszkaniach kwalifikowane są na potrzeby procedury zwrotu VAT jako remont – wyjaśnia Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) przez remont budynku lub lokalu mieszkalnego rozumie się wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy. W konsekwencji ustawa zawiera własną definicję remontu.

– Remontem są wszelkie prace wymienione w załączniku do ustawy, bez względu na to, czy prace te odbywają się w nowo wybudowanym mieszkaniu, czy we wcześniej używanym – stwierdza Iwona Kaczanowska.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że w wykazie robót zaliczonych do remontu lokalu mieszkalnego mowa jest o remoncie, modernizacji lub wykonaniu nowych elementów m.in. podłóg czy też powłok malarskich.

W odniesieniu zatem do kwoty zwrotu VAT, o którą mogą ubiegać się osoby fizyczne w związku z wykończeniem nowego mieszkania, zastosowanie będzie miał limit określony dla remontów, czyli dla wniosków składanych w II kwartale 2010 r. – 14 621,21 zł.