Podatnicy świadczący usługi okazjonalnego przewozu osób autobusami zarejestrowanymi za granicą są objęci 7-proc. VAT i muszą rejestrować się dla potrzeb podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.
Podatnik rozpoczyna świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami. Firma i autobusy będą zarejestrowane w Niemczech.
– Jak tego typu usługi trzeba rozliczać w Polsce – pyta pan Krzysztof z Frankfurtu.