Po zmianie stawek podatku i wprowadzeniu nowej klasyfikacji PKWiU 2008 wciąż pojawiają się wątpliwości odnośnie do opodatkowania niektórych towarów i usług. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20100/11), dotyczy to m.in. usług transportu czy dostawy książek. W par. 6 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1649) regulującym stosowanie 0-proc. stawki VAT został pominięty transport autokarowy osób. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, regulacja ta ma upraszczać rozliczenia w VAT w przypadku usług turystyki.

Natomiast kwestie opodatkowania usług transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego osób regulują inne przepisy, a w szczególności art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy o VAT oraz załącznik nr 3 do tej ustawy. Transport drogowy osób, w tym autokarowy, podlega opodatkowaniu stawką 8 proc. Resort podkreślił, że również przed przystąpieniem do Unii Europejskiej transport drogowy osób podlegał opodatkowaniu obniżoną stawką i takie rozwiązanie przeważa w państwach członkowskich UE. Dla celów opodatkowania VAT w Polsce istotne jest miejsce świadczenia usług. W przypadku świadczenia usług transportu pasażerów nieistotne jest miejsce rozpoczęcia podróży.

Odnośnie do opodatkowania VAT książek MF podało, że obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się w okresie do: 30 kwietnia 2011 r. dla m.in. dostawy krajowej i wewnatrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych i do 28 lutego 2011 r. dla m.in. dostawy krajowej i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych. Dostawy wewnątrzwspólnotowe korzystały i nadal korzystają ze stawki 0 proc., jeżeli odbiorcą jest podatnik VAT.