Opłata za wydrukowanie biletu lotniczego w przypadku transportu lotniczego odbywającego się na terytorium kraju jest objęta 7-proc. VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, jak opodatkować opłaty „transaction fee” doliczanej do biletów lotniczych. W analizowanej sprawie, spółka wystawia i sprzedaje bilety lotnicze na przeloty zarówno wewnątrzkrajowe, jak i międzynarodowe. Spółka wystawia bilety lotnicze w imieniu i na rzecz linii lotniczych. Do ceny biletu wlicza opłatę manipulacyjną tzw. transaction fee. Opłata ta stanowi przychód spółki i obciążany jest nią klient.
Według bydgoskiej izby w sytuacji, gdy transport nie rozpoczyna się, nie kończy oraz nie przebiega przez terytorium Polski (tranzyt) – świadczonych usług nie można zakwalifikować do usług transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W przypadku pobierania opłat związanych bezpośrednio z usługą transportu lotniczego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zatem pobierane opłaty (transactoin fee) jako części składowe usług transportu lotniczego wykonywanych poza terytorium Polski nie wywołują skutków podatkowych w podatku od towarów i usług na terenie kraju.
Natomiast miejscem świadczenia usług transportu lotniczego odbywającego się w całości na terytorium kraju (przeloty krajowe) jest terytorium kraju. Zatem usługi krajowego transportu lotniczego korzystają z opodatkowania stawką podatku obniżoną do 7 proc. W konsekwencji pobierana przez spółkę opłata transaction fee, będąca zapłatą za czynność wystawienia (wydrukowania) biletu, stanowiąca jednocześnie część składową tego biletu, w przypadku transportu lotniczego odbywającego się na terytorium kraju, również korzysta z opodatkowania preferencyjną 7-proc. stawką podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 sierpnia 2010 r. (nr ITPP2/443-549/10/AK).