Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w parlamencie, obejmie zwolnieniem z podatku pracownicze abonamenty medyczne.
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady stosowania zwolnień z VAT, w tym dla usług medycznych. Zwolnieniem nie zostały objęte pracownicze abonamenty medyczne, które do końca 2010 r. korzystały z preferencji. Obecnie zwolnienia dotyczące usług medycznych regulowane w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mają charakter przedmiotowo-podmiotowy.
Oznacza to, że zwolnieniu podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19967/11), zmiany w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy (uchwalony już przez Sejm i rozpatrywany przez Senat – przyp. red.).
W świetle projektowanych zmian zwolnieniem będzie objęte przekazywanie pracownikom przez pracodawców nabywanych przez nich w ramach tzw. pakietów medycznych usług w zakresie opieki medycznej, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT. MF zaznaczyło, że biorąc pod uwagę fakt, że pakiety medyczne mogą zawierać różne rodzaje usług, zwolnieniu podlegałyby jedynie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nabyte przez pracodawców od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.
Resort odniósł się także do opodatkowania pakietów medycznych PIT. Po raz kolejny potwierdził, że wartość zindywidualizowanych abonamentów medycznych zakupionych przez pracodawcę dla pracownika jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu.