Wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z ubiegłego roku. Tym rozstrzygnięciem sąd pogłębił trwający od kilku lat spór podatników z fiskusem o to, czy od wartości pakietu medycznego dla pracownika pracodawca powinien naliczać PIT. Dlatego NSA sprawą zajmie się dziś ponownie. Tym razem podejmie uchwałę w pełnym składzie Izby Finansowej.

Eksperci mają nadzieję, że rozstrzygnięcie okaże się korzystne dla przedsiębiorców. Oni czekają na decyzję, która pozwoli nie naliczać podatku od pakietów medycznych. Resort finansów czeka na inną uchwałę. Według MF organy podatkowe od kilku lat nakazują opodatkowywać tego typu świadczenia i rzekomy spór, a raczej upór podatników jest w tej sytuacji niezrozumiały.

Ciągła niepewność

NSA już kilkukrotnie zajmował się tematem abonamentów medycznych.

– Stanowisko NSA z ubiegłego roku wywołało spore poruszenie przede wszystkim wśród pracodawców, którzy nie pobierali podatku od abonamentów – przypomina Marek Gadacz, doradca podatkowy w PwC.

Ekspert dodaje, że oprócz zmiany podejścia na przyszłość przedsiębiorcy stanęli przed dylematem, co zrobić z okresem przeszłym, a w szczególności jak obliczyć przychód pracownika w sytuacji, kiedy płatność za opiekę medyczną była dokonywana w sposób zryczałtowany za grupę – zwykle niestałą – pracowników. Uchwała NSA nie precyzowała tej kwestii.

– Konsekwencją tych wątpliwości było wrześniowe orzeczenie NSA, w którym sąd stwierdził, że jeżeli opłaty za opiekę medyczną wnoszone są w sposób zryczałtowany, gdzie nie można ustalić wartości świadczenia dla konkretnego pracownika, to nie określa się przychodu – cytuje Marek Gadacz.

Tym samym sąd uzależnił opodatkowanie świadczenia od sposobu jego opłacania przez pracodawcę.

Michał Grzybowski, doradca podatkowy, partner w Ernst & Young, zauważa też, że na uchwałę NSA czeka wielu pracodawców, którzy obecnie zapewniają pracownikom możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej.

Część z nich, pod wpływem uprzednich orzeczeń NSA w tej sprawie, pomimo dalszych niejednoznaczności, zdecydowała się na ich opodatkowanie. Inni zaś, np. związani umowami z firmami oferującymi tego typu usługi, które ryczałtowo określają wynagrodzenie za świadczenia opieki medycyny pracy i pozostałe, nie mają możliwości określenia przychodu dla pracowników. W związku z tym nie rozpoznają takiego świadczenia jako przychód.

– Dla tych ostatnich poniedziałkowa uchwala NSA może oznaczać zasadnicze zmiany na przyszłość, ale również konieczność korekty dotychczasowych rozliczeń – ostrzega Michał Grzybowski.

Efektem tych orzeczeń – jak wskazuje Marek Gadacz – jest nadal panująca wśród pracodawców niepewność, jak zachować się w konkretnych sytuacjach, gdzie z jednej strony muszą oni właściwie wypełnić obowiązki płatnika, a z drugiej nie chcą obciążać pracowników niepotrzebnym kosztem podatku.

– Mam nadzieję, że poniedziałkowe rozstrzygnięcie ostatecznie zamknie tę wieloletnią już dyskusję na ten temat i wskaże pracodawcom wykupującym takie abonamenty pewne i jednoznaczne podejście do opodatkowania świadczenia – proponuje nasza rozmówca z PwC.

Uchwała NSA stanowi ważny argument w sporach z fiskusem