Złożenie wniosku o zwrot VAT znacząco wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa kontroli w spółce – wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte i „DGP”.
Z analizy odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych przedsiębiorców wynika, że najczęstszym powodem przeprowadzenia kontroli jest fakt złożenia wniosku o zwrot VAT. Jak wskazuje Tomasz Pałka, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Krakowie, kontrole w tym zakresie stanowiły 1/3 ogólnej liczby zrealizowanych kontroli przeprowadzonych w ostatnim czasie u podatników. Podobnie duży odsetek stanowią rutynowe oraz ogólne kontrole przeprowadzane w zakresie danego podatku np. CIT czy VAT. Wśród badanych przedsiębiorców najrzadziej zdarzały się natomiast kontrole dotyczące dokumentacji cen transferowych oraz dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Tomasz Pałka zauważa, że prowadzenie kontroli w zakresie przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno w roku 2009, jak i w roku 2010 pozostają jednym z priorytetów oficjalnie wskazanych przez urzędy kontroli skarbowej. Warto mieć na uwadze, że wskazana liczba może nie obrazować skali potencjalnego oszacowania dochodu, a w konsekwencji podatku do zapłaty.
– Kontrole w zakresie cen transferowych są kontrolami skomplikowanymi, długotrwałymi, wymagającymi zaangażowania zespołu specjalistów i dotyczą transakcji systemowych w danym przedsiębiorstwie – dodaje Tomasz Pałka.
W konsekwencji – jak dodaje ekspert – skutki negatywnej oceny działania przedsiębiorstwa w zakresie stosowanych cen może jednostkowo być nieporównywalnie bardziej znaczące niż stwierdzenie wielu nieprawidłowości o charakterze incydentalnym w innych rozliczeniach CIT czy VAT.
Wnioskiem bezpośrednio wypływającym z analizy statystycznej zaprezentowanych wyników jest to, że złożenie wniosku o zwrot podatku znacząco wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa uwzględniania spółki w planie kontroli na dany okres. Dlatego też – podpowiada Tomasz Pałka – najbardziej rekomendowanym działaniem dla wszystkich podmiotów składających takie wnioski wydaje się być szczegółowa weryfikacja rozliczeń prowadzonych w okresie, który taki wniosek (a w konsekwencji kontrola) może obejmować.