Złożenie wniosku o zwrot VAT znacząco wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa kontroli w spółce – wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte i „DGP”.
Z analizy odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych przedsiębiorców wynika, że najczęstszym powodem przeprowadzenia kontroli jest fakt złożenia wniosku o zwrot VAT. Jak wskazuje Tomasz Pałka, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Krakowie, kontrole w tym zakresie stanowiły 1/3 ogólnej liczby zrealizowanych kontroli przeprowadzonych w ostatnim czasie u podatników. Podobnie duży odsetek stanowią rutynowe oraz ogólne kontrole przeprowadzane w zakresie danego podatku np. CIT czy VAT. Wśród badanych przedsiębiorców najrzadziej zdarzały się natomiast kontrole dotyczące dokumentacji cen transferowych oraz dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Tomasz Pałka zauważa, że prowadzenie kontroli w zakresie przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno w roku 2009, jak i w roku 2010 pozostają jednym z priorytetów oficjalnie wskazanych przez urzędy kontroli skarbowej. Warto mieć na uwadze, że wskazana liczba może nie obrazować skali potencjalnego oszacowania dochodu, a w konsekwencji podatku do zapłaty.