Urzędy kontroli skarbowej stosują poprawiony system „Karta kontroli” uwzględniający zalecenia generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20309) odniosło się do zarzutów, że stosowany przez administrację skarbową informatyczny system „Karta kontroli” nie spełnia wymogów ochrony danych osobowych. Takie wnioski wynikają z kontroli przeprowadzonej przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO).
Resort przyznał, że w wybranych urzędach kontroli skarbowej stwierdzono niespełnienie przez system wymogów w zakresie zapewnienia odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz identyfikowania użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu.