Sporządzając wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane, podatnicy powinni się posługiwać nowym wykazem towarów objętych zwrotem.
Od początku roku obowiązuje nowy wykaz materiałów budowlanych objętych systemem zwrotu części VAT. Jak wyjaśnia Marcin Szyguła, młodszy menedżer w Mazars Audyt, zmiana związana jest z dostosowaniem wykazu materiałów budowlanych do PKWiU z 2008 roku. Poprzedni wykaz (obowiązujący do 31 grudnia 2010 r.) opierał się na PKWiU z 1997 roku.
– Podatnicy, którzy nabywali materiały budowlane w roku ubiegłym, gdzie na fakturze wykazane były symbole PKWiU według nieobowiązującej już klasyfikacji, mogą składać obecnie wniosek o zwrot podatku w oparciu o ubiegłoroczne faktury – podkreśla dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.
Nowy wykaz zawiera 87 pozycji. W poprzednim było ich aż 170. Mniejsza liczba materiałów zawartych w nowym wykazie związana jest z zastosowaniem nowych grupowań statystycznych.
– Trzeba jednak pamiętać, że wnioski składane w 2011 r. będą analizowane już na podstawie nowego wykazu, niezależnie od tego, czy zawierają faktury wystawione w 2010 r., czy 2011 r. – podkreśla Marcin Szyguła.
Ekspert dodaje, że osoby ubiegające się o zwrot od 1 stycznia 2011 r. powinny zwrócić szczególną uwagę na stawkę podatku zamieszczoną na fakturze. W zależności od tego, czy jest to 22 proc., czy 23 proc. VAT, należy stosować różne wskaźniki do obliczania kwoty zwrotu. Warto wiedzieć, że nie zawsze zwrot części wydatków budowlanych zostanie inwestorowi wypłacony.
W przypadku posiadania przez niego zaległości podatkowych kwota zwrotu zostanie zaliczona na poczet tych zaległości – ostrzega Marcin Szyguła.
Aktualny wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem stanowi załącznik do obwieszczenia ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. (Dz.U. MI nr 11, poz. 35 z późn. zm.). Natomiast do końca ubiegłego roku katalog materiałów budowlanych, od których zakupu przysługiwał zwrot VAT, określony był w załączniku do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz. MTiB z 2006 r. nr 1, poz. 1).
Ważne!
Zwrot VAT na materiały budowlane dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym