Podatnik buduje dom. Będzie po raz drugi składał wniosek o zwrot części VAT z faktur za zakup materiałów budowlanych w związku z tą inwestycją.

– Czy w przypadku składania kolejnego wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane w związku z tą samą inwestycją konieczne jest ponowne złożenie pozwolenia na budowę – pyta pan Adam z Koszalina.

Ponowne dołączenie takiego dokumentu będzie konieczne. Podstawą ubiegania się o zwrot jest pisemny wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur, a także kopie dokumentu uzależnionego od rodzaju inwestycji. W przypadku remontu będzie to tytuł prawny potwierdzający prawo do lokalu, np. akt własności lub umowa najmu, a w przypadku budowy lub innej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę – kopia takiego pozwolenia.

– Oznacza to, że do każdego wniosku, jaki składamy, aby uzyskać zwrot za materiały budowlane, niezbędne jest dołączenie wszystkich dokumentów, nawet tego, który dotyczy tej samej inwestycji, w związku z którą o zwrot już się ubiegaliśmy – potwierdza Karolina Gierszewska, zastępca dyrektora departamentu podatków pośrednich ECDDP.

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że limit zwrotu podatku określony jest łącznie na 5 lat czyli w praktyce cały czas wnioskujemy o jeden zwrot podatku.

– Jednak ustawodawca uznał, że ubiegać się można o niego etapami, nie częściej niż raz w roku – mówi Karolina Gierszewska.

W konsekwencji każdy wniosek wymaga odrębnej dokumentacji.

Karolina Gierszewska przypomina, że gdy zwrot dotyczy tej samej inwestycji (np. jest to kolejny wniosek związany z tą samą budową), to wyliczając kwotę limitu związaną z obecnym wnioskiem, należy odjąć od niej kwotę zwrotu już uzyskanego w poprzednich latach (w okresie pięcioletnim).

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).