Podatnicy gromadzą faktury VAT w związku z budową lub remontem na przestrzeni kilku lat. Pojawiają się wtedy wątpliwości, czy takie rachunki dokumentujące zakup materiałów budowlanych z różnych lat można ująć w jednym wniosku o zwrot części VAT składanym do urzędu skarbowego. Jak wyjaśnia Dorota Białas, doradca podatkowy z Rödl & Partner, podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia 2004 r.

– Trzeba pamiętać o tym, że wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku – przypomina Dorota Białas.

Nasza rozmówczyni dodaje, że obecnie nie obowiązuje wymóg składania wniosków w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu inwestycji. Przepisy nie określają również maksymalnego czasu inwestycji budowlanej czy remontowej. We wniosku o zwrot VAT należy wskazać jedynie rodzaj (np. budowa, remont, nadbudowa) oraz rok rozpoczęcia inwestycji.

– Powyższe oznacza, że nie ma żadnych przeszkód, aby w przypadku wieloletniej inwestycji ująć faktury łącznie w jednym wniosku – podkreśla Dorota Białas.

We wniosku mogą się zatem znaleźć faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych z różnych lat. Przepisy nie nakazują składania osobnych wniosków do każdego roku podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że w związku ze zmianą stawki VAT na materiały budowlane podatnik może posiadać faktury wystawione z różnymi stawkami, tj. 22 proc. i 23 proc. W takim przypadku, obliczając kwotę zwrotu, należy korzystać z właściwych wskaźników. I tak kwota zwrotu w wysokości 68,18 proc. kwoty podatku wynikającej z faktur ma zastosowanie wyłącznie do stawki 22 proc. W przypadku gdy stawka VAT wynosi 23 proc., kwota zwrotu jest równa 65,22 proc.

Zamieszczony przez MF na stronie internetowej oraz dostępny w urzędach skarbowych wzór wniosku (VZM-1) uwzględnia to zróżnicowanie stawek podatkowych. Dostępne są także dwa formularze przeznaczone do wykazania faktur ze stawką 22 proc. i 23 proc., tj. odpowiednio druk VZM-1/B i VZM-1/C.