12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie nr 282/2011 do dyrektywy VAT. Uchyliło ono poprzednie rozporządzenie, a będzie się je stosować od 1 lipca. Przez 2,5 miesiąca nie obowiązuje żadne rozporządzenie UE w tym zakresie.
Poza licznymi nowelizacjami VAT w przepisach krajowych, również ustawodawca europejski nie pozwala podatnikom się nudzić. Od 1 lipca będzie stosowane nowe rozporządzenie ustanawiające środki wykonawcze do VAT (nr 282/2011). Problem w tym, że nowe rozporządzenie UE weszło w życie 12 kwietnia, uchylając jednocześnie poprzednie nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. Jednak nowe regulacje podatnicy zastosują dopiero od początku lipca. I tak pojawił się problem, co z okresem od 12 kwietnia do 30 czerwca.
Według Andrzeja Nikończyka, doradcy podatkowego, partnera w Kancelarii KNDP, w tym czasie nie obowiązują ani dotychczasowe rozporządzenie, ani nowe.