Każdy, kto ma pomysł na to, jak ulepszać unijny system VAT z pożytkiem dla obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich, może wysłać swoją opinię do Komisji Europejskiej, która  prowadzi szerokie konsultacje społeczne w sprawie usprawnienia systemu VAT. Złożoność obecnego systemu VAT stwarza przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Jest źródłem niepotrzebnych kosztów i obciążeń. Ponadto niektóre słabe punkty systemu czynią go podatnym na oszustwa podatkowe i przypadki uchylania się od opodatkowania.

– Dlatego konieczny jest gruntowny przegląd systemu – mówi Zbigniew Gniatkowski z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  

Komisja Europejska postanowiła  oprzeć zmiany na pomysłach osób, które mają w praktyce do czynienia z VAT. Program został opisany w dokumencie o nazwie zielona księga w sprawie przyszłości VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu VAT.  

– Zielona księga zawiera pytania z kilku dość ogólnych obszarów tematycznych, zapewniając otwartość na wszelkie pomysły i opinie – zapewnia Zbigniew Gniatkowski.

By wziąć udział w konsultacjach, należy ze strony internetowej Komisji Europejskiej ściągnąć zieloną księgę i odpowiedzieć na pytania w niej postawione  do 31 maja 2011 r., a odpowiedź przesłać najlepiej pocztą elektroniczną. Nie trzeba ustosunkować się do wszystkich kwestii podniesionych w zielonej księdze. Otrzymane opinie zostaną opublikowane w internecie na stronach komisji. W oparciu o wnioski, które można będzie wyciągnąć na podstawie debaty, komisja przedstawi do końca 2011 r. komunikat określający priorytetowe obszary, w których właściwe byłyby dalsze działania na szczeblu unijnym.

Ważne!

Zielone księgi to komunikaty dotyczące pewnych dziedzin polityki, skierowane przede wszystkim do uczestników konsultacji i debat na dany temat. Stanowią impuls do podjęcia działań legislacyjnych