Dotacja na przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę pokryje koszt VAT od aportu.
Podmiot dokonujący przekształcenia w drodze aportu publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) może ubiegać się o dotację celową.
– Dotacja ta ma w założeniu pokryć m.in. ciężar podatku od towarów i usług należnego od dokonanego aportu – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.
Warunkiem uzyskania dotacji jest m.in. uiszczenie VAT od dokonanego aportu. Wątpliwości może budzić pojęcie uiszczenia. Zgodnie z definicją słownikową jest to uregulowanie należności.
W opinii Andrzeja Nikończyka nie zawsze wystąpi konieczność zapłaty VAT od aportu w całej kwocie. Jeśli dany podmiot ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego (od 1 stycznia część usług medycznych jest opodatkowana VAT, jak np. badania dla kierowców) i wpłaci na rachunek urzędu VAT od aportu pomniejszony o podatek naliczony, to należy uznać, że podatek ten został uiszczony w całości.
– Jeśli choćby część podatku nie zostanie zapłacona, warunek uzyskania dotacji nie będzie spełniony – sugeruje Andrzej Nikończyk.
Gdy przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to takie transakcje nie podlegają VAT. Podobnie może być, gdy aportem wniesiony zostanie zbiór towarów i usług. Wynika to z tego, że większość towarów ZOZ-y nabywały bez prawa do odliczenia VAT i ich dostawa po pół roku używania jest zwolniona z opodatkowania. Opodatkowaniu VAT podlegałyby natomiast wartości niematerialne i prawne przekazywane w ramach aportu.