W przypadku ciastek sprzedawanych na wagę dostawca musi poinformować sprzedawcę o dacie ich ważności. Pozwoli to zastosować właściwą stawkę VAT.
Stawka VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka zależy od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, które muszą być oznaczone na produkcie zgodnie z odrębnymi przepisami. Problem powstaje w przypadku wyrobów sprzedawanych bez opakowania, na wagę, które takich informacji nie zawierają.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22642/11) przyznało, że w odniesieniu do nieopakowanych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich kwestia ta nie jest regulowana szczegółowo ani w prawie wspólnotowym, ani w krajowym. Mimo to przepisy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 nakazują identyfikację produktu na każdym etapie obrotu.
W związku z tym odbiorca musi dysponować odpowiednimi informacjami pozwalającymi mu na zidentyfikowanie m.in., kto dostarczył dany środek spożywczy, czy zawiera on składniki alergizujące oraz jaka jest jego data ważności. Biorąc to pod uwagę, odbiorca musi żądać od dostawcy istotnych z jego punktu danych dotyczących charakterystyki produktu. To, w jakiej formie te informacje otrzymuje (informacja na opakowaniu zbiorczym, dokumenty przewozowe czy inne nośniki), zależy od umowy pomiędzy przedsiębiorstwami. W rezultacie zdaniem MF podatnicy nie powinni mieć problemów z ustaleniem właściwej stawki podatku dotyczącej sprzedawanych przez nich wyrobów ciastkarskich i ciastek.
Przypomnijmy, że obowiązuje obniżona 8-proc. stawka VAT dla wyrobów ciastkarskich i ciastek, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami wynosi od 15 do 45 dni. Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, które nie spełniają tych kryteriów, podlegają 23-proc. VAT.