Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sprzedaż napojów zwierających nie mniej niż 20 proc. masy soku owocowego, warzywnego, owocowo-warzywnego lub zawierających tłuszcz mlekowy i klasyfikowanych do PKWiU 11.07.19.0 będzie opodatkowana stawką 5-proc. VAT.

Natomiast sprzedaż przekąsek klasyfikowanych do PKWiU 10.71.12 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, których data minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni, oraz przekąsek klasyfikowanych do PKWiU 10.89.19 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”, niebędące ekstraktami słodowymi i niezawierające powyżej 1,2 proc. alkoholu – jako wymienione odpowiednio w pozycji 32 i 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 8-proc.

Z kolei dostawa przekąsek klasyfikowanych do PKWiU 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania” (niezawierających więcej niż 1,2 proc. alkoholu) będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5 proc. jako wymieniona w poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 grudnia 2011 r. (nr ILPP2/443-1329/11-3/EN).