Osoby ubiegające się o częściowy zwrot VAT na materiały budowlane w składanych wnioskach mogą podawać tylko PESEL.

Dzięki znowelizowanej ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników osoby fizyczne nieprowadzące firm w kontaktach z administracją mogą posługiwać się wyłącznie numerem PESEL. Z ułatwienia korzystają też osoby składające wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane. Od września obowiązuje zmieniona w tym zakresie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

– Osoby fizyczne składające taki wniosek posługują się obecnie identyfikatorem podatkowym, tj. numerem PESEL albo NIP, który można podawać jeszcze do końca roku – mówi Małgorzata Bielamowicz, doradca podatkowy w KPMG.