Osoby ubiegające się o częściowy zwrot VAT na materiały budowlane w składanych wnioskach mogą podawać tylko PESEL.

Dzięki znowelizowanej ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników osoby fizyczne nieprowadzące firm w kontaktach z administracją mogą posługiwać się wyłącznie numerem PESEL. Z ułatwienia korzystają też osoby składające wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane. Od września obowiązuje zmieniona w tym zakresie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

– Osoby fizyczne składające taki wniosek posługują się obecnie identyfikatorem podatkowym, tj. numerem PESEL albo NIP, który można podawać jeszcze do końca roku – mówi Małgorzata Bielamowicz, doradca podatkowy w KPMG.

Jeśli identyfikator podatkowy nie został nadany, wniosek o zwrot części VAT związanego z poniesionymi wydatkami na materiały budowlane przeznaczone na inwestycję mieszkaniową powinien wskazywać rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w tym wystawionego w innym kraju niż Polska.

– Natomiast wnioski składane przez osoby pozostające w związku małżeńskim powinny zawierać też identyfikator podatkowy małżonka – przypomina Małgorzata Bielamowicz.

Anna Kaźmierczak, konsultant w Kancelarii Initium Krzysztof Biernacki, zwraca uwagę, że zgodnie z dotychczasową regulacją PESEL podawano tylko gdy podatnik nie miał NIP.

– Co ważne likwidacja NIP została uwzględniona we wzorze wniosku o zwrot, tj. VZM-1, w związku z czym brak NIP nie może powodować wzywania przez organy podatkowe podatnika do jego uzupełnienia – podkreśla Anna Kaźmierczak.

Zmiany doprowadziły także do tego, że na fakturach wnioskodawcy o zwrot VAT za materiały budowlane PESEL zastąpi NIP.