Brak jest podstaw do wprowadzenia stawki VAT w wysokości 0 proc. dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty.
Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24245/11). Resort wyjaśnił, że przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE stosowanie zwolnienia z prawem do odliczenia podatku – funkcjonującego w Polsce jako 0-proc. stawka VAT – zostało przewidziane jako szczególnego rodzaju rozwiązanie. Ma ono zasadniczo zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W związku z tym prowadzenie zerowej stawki VAT dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez powiaty byłoby niezgodne z prawem unijnym.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że mając na uwadze realizację rekomendacji Ecofinu dotyczących redukcji deficytu sektora finansów publicznych konieczne jest podjęcie działań konsolidujących finanse publiczne. W tym zakresie niezbędne jest również wprowadzenie mechanizmów ograniczających deficyt podsektora samorządowego.