Wykonując zadania zlecone przez powiat, starostwo wydaje prawa jazdy, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe oraz karty wędkarskie.
Wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej wymienione czynności należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone stosownymi przepisami.
Starosta, działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania opisanych czynności, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem opłaty pobierane za wykonanie opisanych czynności nie są objęte VAT.