Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które rozszerza zwolnienie z VAT dla darowizn przekazywanych organizacjom pożytku publicznego. Te organizacje, które już odprowadziły podatek, będą mogły występować do fiskusa o zwrot nadpłaty.

"Minister Jacek Rostowski podjął decyzję o rozszerzeniu zwolnienia z VAT dla organizacji pożytku publicznego. Jest to kolejna, po wprowadzeniu zwolnienia dla charytatywnych sms-ów, dobra wiadomość dla organizacji dobroczynnych" - powiedziała rzeczniczka prasowa resortu finansów Małgorzata Brzoza.

Poinformowała, że organizacje charytatywne korzystają już ze zwolnienia z VAT. Obejmuje ono np. przedmioty darowane organizacjom i sprzedawane przez nie na aukcjach. Rodzaj darowizny, której sprzedaż jest zwolniona z VAT, musi być wymieniony w pozwoleniu na zbiórkę, które otrzymuje organizacja. Jeżeli organizacja ma pozwolenie np. na zbiórkę żywności, a dostanie samochód, od licytowanego auta musi odprowadzić VAT.

"Sprzedaż przedmiotu, którego nie obejmuje pozwolenie, jest bowiem traktowana jak działalność gospodarcza. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia zwolnienie z VAT obejmie przedmioty uzyskane w związku z prowadzeniem zbiórki publicznej, a nie przedmioty wymienione w pozwoleniu na zbiórkę" - wyjaśniła rzeczniczka resortu finansów.

Projekt przewiduje, że warunkiem zastosowania zwolnienia będzie przeznaczenie całych środków uzyskanych przez organizacje charytatywne z licytacji, czy sprzedaży na cel określony w pozwoleniu.

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Zwolnienie będzie stosowane również do licytacji, które miały miejsce po 3 listopada 2011 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje, które odprowadziły VAT będą mogły występować do fiskusa o zwrot nadpłaty.