Problem opodatkowania towarów oferowanych podczas różnego rodzaju aukcji może za chwilę dotknąć wszystkie fundacje korzystające z tej metody pozyskiwania pieniędzy na działalność charytatywną.

Jedną z najbardziej znanych imprez tego typu są aukcje, np. złotych serduszek, organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (fundacja) podczas corocznych styczniowych finałów. Pieniądze z tych aukcji Orkiestra przeznacza na tzw. działalność statutową, charytatywną. W praktyce idą one m.in. na zakup sprzętu potrzebnego w leczeniu lub profilaktyce zdrowotnej dzieci.

Fiskus twierdzi jednak, że aukcje nie są działalnością statutową, ale gospodarczą – opodatkowaną VAT. Prowadząc aukcje internetowe, fundacja dokonuje odpłatnej dostawy towarów. W przypadku zbycia np. licytowanych serduszek trzeba więc doliczyć 23 proc. podatku od towarów i usług.

Ze stanowiskiem tym nie zgadza się WOŚP. Fundacja wystąpiła więc o wydanie interpretacji indywidualnej do ministra finansów, a ponieważ ten zajął negatywne stanowisko, zaskarżyła interpretację do sądu.

WSA orzekał wczoraj w tej sprawie (sygn.akt III SA/Wa 939/12, nieprawomocny), ale nie rozstrzygnął jej merytorycznie. Wyjaśnił jedynie, że minister nie uzasadnił swojego stanowiska, czyli nie wskazał, dlaczego uważa, że WOŚP jest podatnikiem VAT, a towary zbywane na aukcjach powinny być opodatkowane.

Sąd przyznał też jednak, że towary przekazywane w wyniku zakończenia aukcji to odpłatna dostawa towarów.

Zdaniem Wojciecha Śliża, doradcy podatkowego i dyrektora w PwC, minister będzie musiał w nowej interpretacji szczegółowo uzasadnić, dlaczego uznaje, że fundacja prowadzi w tym przypadku działalność gospodarczą. W ocenie eksperta nawet jeśli uznamy, że wydanie towarów za rzekomym wynagrodzeniem dokonywane w ramach aukcji charytatywnej wypełni definicję odpłatnej dostawy towarów, to jednak nie można twierdzić, że fundacja działa w tym zakresie jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Problem nie dotyczy jedynie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Minister finansów wydał bowiem już dwie inne interpretacje indywidualne – w sprawie fundacji policyjnej oraz domu dziecka. Jak tłumaczy ekspert PwC, w jednej z nich minister stwierdził, że opodatkowaniu VAT podlegają prace plastyczne przygotowane przez kilkuletnie dzieci przekazywane jako wyraz podziękowania za darowizny złożone na rzecz domu dziecka.

– Opodatkowanie aukcji charytatywnych to kolejna sprawa dotycząca funkcjonowania organizacji charytatywnych i dobroczynności – przyznaje Wojciech Śliż. Przypomina, że wcześniej problemy sprawiało opodatkowanie: darowizn żywności (parlament uchwalił częściowo korzystne zmiany) oraz SMS-ów charytatywnych (dalej są one w dużej mierze opodatkowane). Takie działania administracji podatkowej – w ocenie eksperta – stwarzają bariery organizacjom charytatywnym i zniechęcają potencjalnych darczyńców.

Opodatkowana VAT jest dostawa towarów, ale pod warunkiem że dokonuje jej podatnik VAT, a więc podmiot działający np. w charakterze handlowca