Internat lub akademik, który wynajmuje pokoje osobom innym niż uczniowie, studenci lub doktoranci musi naliczyć 8-proc. VAT.

Wakacje dają podmiotom prowadzącym usługi zakwaterowania możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Jak przyznaje Jacek Budziszewski, doradca podatkowy, dyrektor w Instytucie Studiów Podatkowych, podstawową działalnością akademików (czyli domów studenta) oraz burs w ciągu roku akademickiego i szkolnego jest zapewnienie zakwaterowania uczniom i studentom w czasie trwania nauki. Mogą one też prowadzić działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi osobom trzecim, a więc np. letnikom i turystom.

Bursa uczniowska jest zwolniona z podatku dochodowego, nawet jeśli wynajmuje w czasie wakacji pokoje letnikom

Jacek Budziszewski tłumaczy, że usługi zakwaterowania świadczone wyłącznie na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzącej domy studenckie oraz studentów i doktorantów innych uczelni, jeżeli została zawarta z tymi uczelniami umowa, są zwolnione z VAT. Usługi zakwaterowania, zaliczane do grupowania PKWiU 55 wymienione są w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i dotyczą usług świadczonych przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne. Oznacza to, że w przypadku najmu pokojów letnikom akademik lub bursa musi naliczyć 8-proc. VAT.

– Tym samym usługi zakwaterowania świadczone przez akademiki i bursy osobom innym niż uczniowie, studenci, doktoranci i wychowankowie szkół prowadzących bursy nie będą zwolnione z podatku – stwierdza Jacek Budziszewski.

Stanowisko takie potwierdził również ostatnio minister finansów w interpretacji indywidualnej (nr IPTPP2/443-172/12-14/AW). Najem pokoi rodzi również obowiązki w podatku dochodowym.

Anna Żarkowska, doradca podatkowy, dyrektor w Instytucie Studiów Podatkowych wyjaśnia, że dochody osiągane przez akademiki z wynajmu pokoi letnikom stanowią przychody szkół wyższych z tytułu prowadzenia działalności ubocznej. W efekcie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), o ile zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Na tej podstawie zwolnione z CIT są m. in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna.

Ekspert zwraca też uwagę, że bursy, będące jednostkami budżetowymi, są wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie od rodzaju dochodów.