Świadczenie usług turystycznych nie może korzystać ze zwolnienia z VAT, którym objęte są usługi oświatowe. Zapewnienie przelotu czy ubezpieczenia nie stanowi usług ściśle związanych z nauczaniem języka obcego, co więcej – ma znaczny wpływ na cenę usługi. Takie stanowisko zaprezentował WSA we Wrocławiu w wyroku ze stycznia tego roku (sygn. akt I SA/Wr 1480/11).

– Organizujemy tylko kursy językowe bez żadnych dodatkowych usług. Świadczymy więc tylko usługi edukacyjne – stwierdza Robert Kuchta ze Szkoły Języków Obcych Profi-lingua.

A co ze szkołami oferującymi np. wakacyjne wyjazdy językowe? Na 11 szkół, z którymi rozmawialiśmy, w żadnej 23-proc. VAT nie jest stosowany. Ich zdaniem wykonywane czynności mieszczą się w zakresie usług edukacyjnych korzystających ze zwolnienia podatkowego.

– Dla klasyfikacji VAT kluczową sprawą jest cel wyjazdu. Szkoły językowe organizują naukę, nawet jeśli odbywa się ona w innym mieście lub kraju. To usługa edukacyjna zwolniona z podatku. Raczej nikt nie organizuje nauki języka przy okazji wycieczki turystycznej – wyjaśnia Marek Janiak, ekspert współpracujący ze szkołami językowymi.

To dość ryzykowne podejście. Jeśli fiskus zawita do takiej szkoły z kontrolą, może zakwestionować dotychczasowe rozliczenia. Wtedy trzeba będzie zapłacić zaległy podatek i odsetki. Niewykluczone są też grzywny z kodeksu karnego skarbowego.

Wymogi ustawowe

Świadczenie usług nauczania języków obcych podlega przedmiotowemu zwolnieniu z VAT.

– Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienia stanowią wyjątki od ogólnej zasady opodatkowania wszystkich czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę w ramach działalności gospodarczej. To oznacza, że przepisy wyznaczające zakres zwolnień należy interpretować w sposób ścisły – przypomina Inga Stolarczyk, konsultant w FL Tax.

Gdy kurs językowy rozszerzony jest o świadczenie usług turystycznych, powstaje wątpliwość, czy całość świadczenia może korzystać ze zwolnienia. Inga Stolarczyk stwierdza, że przy rozstrzygnięciu należy wziąć pod uwagę, że sztuczne rozdzielanie świadczeń, które ekonomicznie stanowią całość, jest niezasadne. W niektórych przypadkach część turystyczna może mieć bowiem jedynie charakter pomocniczy. Każdy przypadek wymaga jednak odrębnej analizy i oceny.

Zatem określenie zasad opodatkowania VAT wyjazdów edukacyjnych przez szkoły języków obcych lub firmy turystyczne uzależnione jest od rozstrzygnięcia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z usługą turystyki opodatkowaną w ramach procedury szczególnej (procedura marży), czy też usługą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pełna podstawa opodatkowania).

Z drugiej strony – jak zauważa Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte – wątpliwości może budzić kwestia, czy usługi wyjazdów językowych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT właściwego dla usług nauki języków obcych.