Naczelnik urzędu skarbowego, który wydał przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia VAT, z tytułu zakupu samochodu, nie może zmienić swojego stanowiska i wydawać decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.
Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał rację firmie zajmującej się sprowadzaniem używanych samochodów z Niemiec.
– Skutki wydania zaświadczenia przez organ podatkowy są dla podatnika takie jak wynikające z interpretacji indywidualnej – powiedziała sędzia Krystyna Chustecka.