Podróżny wracający z wakacji z kraju nienależącego do UE powinien pamiętać o limitach przywozowych. Ich przekroczenie spowoduje obowiązek zapłaty cła, VAT, a niekiedy akcyzy.
Osoba, która podróżuje samochodem, pociągiem, motocyklem lub rowerem, nie zapłaci cła za bagaż osobisty, którego wartość nie przekracza 300 euro. Z kolei podróżny, który jako środek transportu wybierze statek lub samolot, może mieć przy sobie bagaż osobisty do wartości 430 euro.
Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG, przypomina, że przy obliczaniu wartości przewożonych rzeczy nie należy uwzględniać wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobistego, wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów.
Warto też pamiętać, że podróżny, który ukończył 17 lat, może przywieźć w transporcie lotniczym lub morskim 200 sztuk papierosów, 100 sztuk cygaretek, 50 sztuk cygar, 250 g tytoniu do palenia. W transporcie lądowym bez opłat można przywieźć 40 sztuk papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar 50 g tytoniu do palenia.
Bez względu na rodzaj transportu można wwieźć na teren UE 1 litr alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódka, koniak), 2 litry alkoholu o mocy nieprzekraczającej 22 proc. (np. likier), 4 litry wina niemusującego oraz 16 litrów piwa.
Jeżeli dana osoba przewozi rzeczy w ilościach przekraczających limity, może dokonać ustnego zgłoszenia celnego, pod warunkiem że przywozi je w celach niehandlowych.
Towarami pozbawionymi charakteru handlowego są te, których objęcie daną procedurą celną ma charakter sporadyczny, a rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone do użytku prywatnego, osobistego lub rodzinnego ich odbiorców lub osób je przewożących bądź są upominkami.
Funkcjonariusz celny wystawi dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia, w którym oblicza należności celne i podatkowe dotyczące przywożonego towaru.