Podróżny, który wraca z kraju spoza UE, zapłaci podatek akcyzowy, jeżeli będzie miał więcej paczek papierosów, niż przewiduje limit. Stanie się tak, nawet jeśli naklejone są polskie znaki akcyzy.
Każdy podróżny bez uiszczania cła, podatku akcyzowego i VAT może wwieźć do Polski określone ilości towarów. Warto pamiętać, że wszystkie towary importowane do kraju muszą być przywożone w celach niehandlowych do osobistego użytku podróżnego, jego rodziny lub na prezenty.
Limity przewozu artykułów z poza UE / DGP
Jeżeli podróżujemy samolotem lub statkiem, nie zapłacimy dodatkowych należności celno-przywozowych za towary, gdy ich wartość nie przekroczy 430 euro. Gdy wybierzemy inny środek transportu, możemy mieć w bagażu rzeczy, których wartość nie przekracza 300 euro.

Limity na papierosy

Zasady te nie obowiązują przy przywozie wyrobów akcyzowych. W tym przypadku obowiązują limity ilościowe. Wyroby akcyzowe do Polski może przywieźć tylko osoba, która ukończyła 17 lat.
– Osoba, która podróżuje transportem morskim lub lotniczym, może mieć przy sobie 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 sztuk cygar albo 250 gram tytoniu do palenia. Osoba przemieszczająca się każdym innym transportem może wwieźć do kraju już tylko 40 sztuk papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar lub 50 g tytoniu do palenia – tłumaczy Agnieszka Skowron z Izby Celnej w Opolu.
Nie ma przy tym znaczenia, czy podróżny ma przy sobie papierosy zakupione w kraju trzecim, czy też papierosy z polskimi znakami akcyzy kupione przed wyjazdem w Polsce. Oznacza to, że w przypadku, kiedy kupimy w Polsce przed wyjazdem papierosy na zapas i zabierzemy je ze sobą, to przy powrocie zapłacimy za nie podatek akcyzowy, nawet jeśli na paczce naklejone będą oryginalne polskie znaki akcyzy.

Limity na alkohol

Limity przywozowe obowiązują także w przypadku importu wyrobów alkoholowych. Jeżeli dana osoba podróżuje statkiem lub samolotem, to może przywieźć 1 litr napoju alkoholowego powstałego w wyniku destylacji o mocy powyżej 22 proc., 2 litry napojów alkoholowych (o mocy nieprzekraczającej 22 proc.), 4 litry wina niemusującego oraz 16 litrów piwa.
Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.
Osoba, która przemyca towary, może zostać ukarana karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.