Podróżny, który wraca z kraju spoza UE, zapłaci podatek akcyzowy, jeżeli będzie miał więcej paczek papierosów, niż przewiduje limit. Stanie się tak, nawet jeśli naklejone są polskie znaki akcyzy.
Każdy podróżny bez uiszczania cła, podatku akcyzowego i VAT może wwieźć do Polski określone ilości towarów. Warto pamiętać, że wszystkie towary importowane do kraju muszą być przywożone w celach niehandlowych do osobistego użytku podróżnego, jego rodziny lub na prezenty.
Jeżeli podróżujemy samolotem lub statkiem, nie zapłacimy dodatkowych należności celno-przywozowych za towary, gdy ich wartość nie przekroczy 430 euro. Gdy wybierzemy inny środek transportu, możemy mieć w bagażu rzeczy, których wartość nie przekracza 300 euro.