Remont młodzieżowych ośrodków wychowawczych może być objęty preferencyjnym 8-proc. VAT, jeśli jest to budynek zbiorowego zamieszkania.
Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5288/12). Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przeciwnym wypadku budynek uznawany jest za niemieszkalny. Jeśli w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ponad 50 proc. powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkalne, wtedy mieści się w zakresie klasy PKOB 1130: „Budynki zbiorowego zamieszkania”. Ma to konsekwencje na gruncie VAT.
Stawka 8-proc. ma zastosowanie m.in. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), chodzi tu m.in. o obiekty budownictwa mieszkaniowego, czyli budynki mieszkalne, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.
Zdaniem MF, jeśli budynek przeznaczony na młodzieżowy ośrodek wychowawczy spełnia kryterium powierzchniowe, czyli ponad 50 proc. powierzchni tego budynku przeznaczone jest na cele mieszkalne, co kwalifikuje go do klasy PKOB 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”, remont takiego budynku będzie opodatkowany stawką VAT w wysokości 8 proc. Jeśli jednak nie spełnia tego kryterium, remont budynku będzie opodatkowany według stawki podstawowej w wysokości 23 proc.