W III kwartale (od 1 lipca) tego roku będą obowiązywały wyższe limity zwrotu części VAT na materiały budowlane kupione w związku z budową lub remontem lokali mieszkalnych.
Dla wniosków składanych po raz pierwszy w okresie obowiązywania 23-proc. stawki VAT limity wyniosą: 35 256 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę i 15 110 zł w przypadku remontu. To wynik wzrostu ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkań. Ostatnio ogłoszona przez prezesa GUS cena (za I kwartał 2012 r.) wyniosła 4130 zł. Poprzednio było to 3829 zł.
Wzrost cen nieruchomości przekłada się na wyższe limity zwrotu VAT. Do końca czerwca zastosowanie mają dotychczasowe limity, tj. 32 686,26 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz 14 008,40 zł w przypadku remontu.