Jak rozliczyć podatkiem od towarów i usług dostawę nieruchomości, na której stoi budynek przeznaczony do demontażu i odbudowy?
Sporne jest, czy w przypadku gdy na sprzedawanej działce znajdują się jeszcze obiekty, które docelowo mają być rozebrane, dochodzi do zwolnionej z VAT dostawy budynków lub budowli, czy też opodatkowanej VAT dostawy gruntów budowlanych.
W jednym z wyroków Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-461/08 Don Bosco) uznał, że sprzedaż działki (która w momencie dostawy była jeszcze zabudowana) traktowana jest jak sprzedaż gruntu, a nie jako dostawa budynku. W sprawie tej sprzedający, mimo że dostarczył działkę zabudowaną, zobowiązał się wobec kupującego do zapewnienia rozbiórki, zatem trybunał stwierdził, że dostawa w rzeczywistości dotyczyła działki gotowej do zabudowy. Inne rozstrzygnięcie, w odmiennym jednak stanie faktycznym zapadło w sprawie C-326/11 Komen. W celu przebudowy nieruchomości w nowy budynek, przeprowadzono roboty rozbiórkowe na zlecenie i na rachunek sprzedającego przed nabyciem powierzchni handlowej przez J.J. Komen. Po tym nabyciu, J.J. Komen zleciła kontynuację renowacji i przebudowy, tak że całość wykonanych robót, na rachunek zarówno jej, jak i sprzedającego zaowocowała wzniesieniem nowego budynku. W żadnym momencie w ramach procesu przebudowy roboty nie doprowadziły do powstania terenu niezabudowanego. W chwili dostawy galeria handlowa była jeszcze publicznie dostępna oraz działał przynajmniej jeden sklep. Właściwe roboty w celu przebudowy nieruchomości w nową nieruchomość zostały w całości zrealizowane przez kupującego po dokonaniu dostawy.
Trybunał stwierdził, że zwolnienie z VAT obejmuje transakcję dostawy nieruchomości, na którą składają się grunt i stary budynek w trakcie przebudowy, jeżeli w momencie tej dostawy stary budynek został poddany jedynie częściowym robotom rozbiórkowym i przynajmniej w części był jeszcze użytkowany. Nie ma znaczenia intencja stron, która wskazywała, że nabywca był zainteresowany gruntem, a nie istniejącym w momencie transakcji budynkiem.