Związek wyprodukowanego towaru w trakcie działalności gospodarczej z tą działalnością nie trwa w nieskończoność. Organy podatkowe nie mogą automatycznie nakładać na podatnika obowiązku rozliczenia VAT tylko dlatego, że sprzedaje rzeczy wyprodukowane w firmie po jej likwidacji. Tak uznał NSA, oddalając skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej.
Sąd zajął się sprawą podatnika, który w latach 1993-2001 rozliczał się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego i korzystał ze zwolnienia z VAT. W okresie prowadzenia działalności wyprodukował drzwi wnękowe, których wówczas nie sprzedał. W 2009 roku podatnik sprzedał innej firmie „stare drzwi wnękowe” w ilości 140 sztuk za kwotę ponad 25 tys. zł, oraz następnie 226 sztuk za kwotę blisko 40 tys. zł.
Dla dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie sprzedaż tych drzwi stanowiła odpłatną dostawę towarów podlegającą VAT. Według organu podatnik sprzedał drzwi, które wyprodukował w ramach prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej i które, po zakończeniu tej działalności, nie były przez niego przekazane i wykorzystywane na potrzeby osobiste. Tym samym sprzedaż świadczy o tym, że podatnik działał jako podatnik VAT, bo wytworzył je w ramach prowadzonej działalności. Sąd nie zgodził się z tym. Niesprzedane drzwi stały się częścią majątku prywatnego podatnika. On po prostu zbył swoje rzeczy. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1449/11.