Zmienią się zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT, a na kolejny rok przedłużone będą ograniczenia w odliczaniu podatku od samochodów z kratką.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Generalną zasadą będzie powstawanie obowiązku podatkowego w VAT z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Dotychczas powstawał on z datą wystawienia faktury (poza kilkoma wyjątkami). Projekt znacznie też ogranicza katalog tzw. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Przedsiębiorców czekają też m.in. zmiany w sposobie ustalania podstawy opodatkowania VAT oraz fakturowania. Faktury podatnicy będą wystawiać do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła transakcja. Z ustawy zniknie wymóg wystawiania faktur wewnętrznych i pojawią się nowe rozwiązania wprowadzające faktury uproszczone, dokumentujące transakcje do 450 zł (lub 100 euro). Zmienią się także niektóre definicje ustawowe, w tym m.in. definicja działalności gospodarczej, w której jednoznacznie zostanie wskazane, że nie obejmuje ona czynności okazjonalnych.
W projekcie znalazły się też zmiany porządkujące, dotyczące zwolnień z podatku oraz zmiany związane ze stosowaniem stawek obniżonych. Przykładowo likwidowane jest zwolnienie stosowane przez Pocztę Polską przy świadczeniu tzw. niepowszechnych usług pocztowych (negocjowanych z klientami indywidualnie). Ma to wyrównać pozycję konkurencyjną tego podmiotu z operatorami niepublicznymi. Z 8 do 23 proc. wzrośnie VAT na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego. Podstawowa stawka VAT obejmie też napoje, do których wykorzystywane są napary z kawy i herbaty. Część zmian, w tym te dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego i fakturowania, ma wejść w życie 1 lipca 2013 r., pozostałe od 1 stycznia.