Transakcje wewnątrzwspólnotowe dokonywane przez podatników posiadających status VAT UE, zobowiązują ich do składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to tylko transakcji, skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

Na podatnikach, legitymujących się statusem VAT-UE, ciąży obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego informacji podsumowujących na temat dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych. W niektórych przypadkach podatnik jest z tej powinności jednak zwolniony.

Transakcje obligujące do złożenia informacji zbiorczej