Przedsiębiorca zamierza sprzedawać oprawki do okularów korekcyjnych. Ma potwierdzenie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, że oprawki podlegają rejestracji w tej instytucji jako wyposażenie wyrobu medycznego. Chciałby wiedzieć, jaką stawkę VAT stosować przy ich sprzedaży. Zdaniem dyrektora izby skarbowej w Łodzi właściwa będzie stawka podstawowa, czyli 23 proc.
Jak wynika z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), obniżona 8-proc. stawka podatku ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm.), dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Jest w niej m.in. definicja wyposażenia wyrobu medycznego. To artykuł specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do używania razem z wyrobem medycznym. Ma umożliwić korzystanie z wyrobu medycznego, ale sam nim nie jest.
Organ podatkowy podkreślił, że w takim wypadku poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nie ma zastosowania. Odnosi się bowiem wyłącznie do wyrobów medycznych, a nie do wyposażenia wyrobów medycznych. Ponieważ oprawki do okularów korekcyjnych to właśnie wyposażenie, ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23 proc.