Zmiany w uldze na złe długi, leasing użytkowania wieczystego i kredyt pod zabezpieczenie zwrotu VAT to niektóre z rozwiązań przyjętych przez Sejm w tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej.

Sejm potrzebował tylko dwóch tygodni, żeby przyjąć ustawę o redukcji niektórych obciążeń w gospodarce, czyli tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, ministra gospodarki, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Oczekiwane zmiany