Mająca wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. ustawa deregulacyjna wprowadza ważne nowości m.in. w stosowaniu ulgi na złe długi w VAT. Na czym polega to rozwiązanie i jak się zmienią od przyszłego roku związane z nim czynności dłużnika i wierzyciela?
Ulga polega na tym, że podatnik, który wykonał świadczenie i wystawił fakturę, ale nie otrzymał płatności, może – pod pewnymi warunkami – skorygować swoje rozliczenia VAT, zmniejszając podatek należny, wynikający z takiej niezapłaconej faktury.
Dziś korekta może zostać dokonana po 180 dniach od upływu terminu płatności i wymaga dość rozbudowanej procedury formalnej związanej z zawiadomieniem dłużnika: najpierw o zamiarze korekty, a potem o jej dokonaniu. Ustawa deregulacyjna zmienia te reguły od 1 stycznia 2013.