Sejm w miesiąc uporał się z uchwaleniem rządowej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wejdą w życie jednak dopiero w 2014 r.
Posłowie odsunęli wejście w życie zmian, do których przedsiębiorcy muszą się przygotować, ponosząc koszty dostosowania swoich systemów finansowo-księgowych. Szeroko dyskutowane rozwiązania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury wejdą więc w życie dopiero w 2014 r. Od 1 stycznia 2013 r. należy spodziewać się mniej przełomowych rozwiązań. Dla przedsiębiorców istotna będzie m.in. zmiana dotycząca nieodpłatnych przekazań. – Przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą – mówi Dorota Byszewska, ekspert podatkowy w KPMG.
Wprowadzona też zostanie nowa definicja próbek. Sejm odrzucił poprawkę PiS. Klub chciał doprecyzować definicję tak, aby nie było wątpliwości, że także próbki na cele naukowo-badawcze nie podlegają VAT. Zmienią się również niektóre definicje ustawowe, w tym terenów budowlanych, co ma ułatwić podatnikom stosowanie zwolnienia z VAT.
Ustawa zakłada podniesienie od przyszłego roku stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego. Podwyżka wiąże się z postępowaniem, które wobec Polski wszczęła Komisja Europejska, kwestionując możliwość stosowania obniżonego podatku.
Podstawową stawką VAT zostaną też objęte usługi pocztowe niepowszechne, świadczone przez operatora publicznego. Chodzi o usługi, które Poczta Polska negocjuje z klientami indywidualnie. Poprawki wykreślające podwyżki stawek na wyroby rękodzieła i usługi pocztowe zgłosił SLD. Sejm jednak je odrzucił.
– Należy również pamiętać o zmienianym jednocześnie rozporządzeniu wykonawczym w sprawie faktur, zawierającym kilka zmian, które w ustawie znajdą odzwierciedlenie dopiero w 2014 r., a dzięki rozporządzeniu podatnicy skorzystają z nich wcześniej – od początku przyszłego roku – mówi Roman Namysłowski, dyrektor w Ernst & Young.
Dotyczy to m.in. uproszczenia zasad wystawiania faktur korygujących czy też wystawiania uproszczonych oraz zbiorczych faktur dokumentujących sprzedaż realizowaną w całym miesiącu. Ustawę teraz rozpatrzy Senat.